Apuraha-kausi on nyt kuumimmillaan

by Michael Tillman

VTT:n tutkija Anne Silla on väitöstutkimuksessaan tutkinut  rautateitä  ja niiden  luvatonta ylittämistä. Hän on tutkimuksessaan tullut siihen  tulokseen, että  junarata ylitetään luvattomasti, vaikka puolet ylittäjistä  kokee sen vaaralliseksi.

Useinmiten  luvattomasti radan  ylittää humalassa  oleva aikuinen  mies. Ylityksiä tutkija Sillan  mukaan tapahtuu  säännöllisesti  paikoissa, joissa  on asutusta  ja junaliikennettä  paljon.

Säännöllisesti junarata ylitetään luvatta suurten kaupunkien läheisyydessä ja paikoissa, joissa asuu paljon ihmisiä ja junaliikenne on tiheää. Luvattomien ylitysten todennäköisyyttä lisää se, että junarata esimerkiksi jakaa kaupungin kahtia, jolloin syntyy tarvetta radan ylittämiseen.

Väitöstutkimuksessa suositellaan, että luvattomia radanylityksiä torjutaan esimerkiksi yli- ja alikuluilla, aitaamisella ja maisemoinnilla. Tutkimuksen tulosten mukaan aitaamisella ja maisemoinnilla voidaan estää luvattomat radanylitykset miltei kokonaan, kun taas kieltomerkin vaikutus on selvästi rajallisempi. Myös valistus on tärkeää.

Vastuun luvattomien radanylitysten torjumiseksi tulisi jakautua rautatieorganisaatioiden, useiden eri alojen viranomaisten, mm. terveydenhuollon, koulutuksen, valvonnan ja kaavoituksen, sekä kuntien kesken.  

Tillman taas toteaa, että kun nyt  koulutusorganisaatiot  sopeutetaan  hupenevien ikäluokkien tarpeita vastaaviksi, olisi siiinä yhteydessä suotavaa huolehtia myös siitä, että samalla innokkuudella  karsittaisi tieteellisen yhteisön  haluja ja kykyä tehdä tutkimusta, tutkimusta, jota   kansan syvät rivit pystyvät analysoimaan  näinkin helposti. Tiedeyhteisön olisi ehkä syytä tutkia jotain sellaista, joka tuottaisi enenvässä määrin  sellaista tieto, joka meistä tuntuu  uudelta, oudolta ja hämmästyttävältä. 
Tutkija Sillan tuottama tieto innostaa allekirjoittanutta  kokeilemaan junaradan ylitystä  humalassa , asumattomassa paikassa,   erämaan keskellä. Toistamalla  humalatila ja asumattomalla alueella   junaradan läheisyydessä  vierailu tarpeeksi monta kertaa, tutkijalle, ja tässä tapauksessa allekirjoittaneelle saattaa avautua hallittujen riskien kautta  elämyksellisiä kokemuksia, kuolemasta selviytymisen  tunteita, upeita luontokokemuksia  ja  melko monta  keskiraskasta kohmeloa.
Tällaisen tutkimuksen  metodiksi suosittelen siksi laadullisen  tutkimuksen menetelmiä. Eräs sellainen saattaisi olla introspektio, itsensä tarkkailu. Silloin  junan fallos-symboli  pelkistyy Koskenkorvan puhdistavassa  tulessa yksilön puheeksi itseydestä ja sen  merkityksettömyydestä.

Mainokset