Pata-asiaa

by Michael Tillman

Kaupungeissa  ilmestyy näinä päivinä katukuvaan joulupatoja, joihin  ohikulkevien toivotaan   laittavan runsaasti varoja vähäosaisten joulumielen kohennukseksi. Blogin kirjoittaja  harvemmin  pääsee sellaiseen tilanteeseen, että voisi  asioida   auttamiesmielessä  patojen äärellä, joten olen  avustanut   sotaveteraanien joulukeräystä. Ajattelisin, että  heilläkin on univormut  olleet päällä . 
Kerääjiä olen  sitä vastoin käyttänyt hyödykseni  opetuksessa. Pelastusarmeija  tarjoa tässä mielessä  paljon aineksia mielikuvituksettomalle lehtorille.
Joulupadan  vartiointi ja ihmisille  hyvän joulun toivottaminen  on nykyisten säädösten mukaan työturvallisuuslain alaista  toimintaa. Se siis tarkoittaa sitä, että Pelastusarmeijan on huolehdittava  työntekijänsä turvallisuudesta, varattava  työpaikalle  tarpeellisia sosiaalitiloja ja puhdasta juomavettä, ja huolehdittava myös siitä, että jos padan vartijana on raskaana oleva nainen, niin  käytössä on  tarpeen vaatiessa  lepohuone. Ja paljon muuta lankeaa tässäkin tapauksessa  toiminnan järjestäjälle, vaikka  työsuhdetta ei olisi syntynytkään, vaan liikuttaisi muun kaltaisen sopimussuhteen  varjolla  vaarallisilla kaduilla. Riittävän ilmanvaihdon järjestäminen  lienee ” työnantajan ”  helpoin tehtävä tässä tapauksessa.
Lainsäätäjä puhu kuitenkin vapaehtoistyön kohdalla siitä, että lakia noudatettaisi soveltuvin osin. Luulen tällä klausuulilla Pelastusarmeijan  ja  leijonien ja rotarien välttyvän suuremmilta oikeusjutuilta.
Toinen paikka, jossa olen professori Pekka Sulkusta  lainaten  käyttänyt Pelastusarmeijaa  opetuksen havaintovälineenä on  sosiologian  ilmi- ja piilofunktiokäsitteet. 
Yleinen tulkinta Sulkusen ja monen muun mukaan Pelastusarmeijan  toiminnasta on  se, että useat piilofunktiot  suorastaan  imevät  jäseniä mukaan tähän toimintaan. Monet ihailevat uniformuja ja sotilasarvoja, mutta ovat kutsunnassa saaneet B- miehen paperit kouraansa. Moni taas  on tykästynyt soittamiseen  ja esiintymiseen, mutta  tie ei ole auennut  levytyssopimukseen asti. Pelastusarmeijan  bändiin  kuitenkin aina on mahtunut. Siellä musiikki on vetävää, uniformut ovat  komeita ja arvoasteikoissa voi edetä korkealle, olit sitten nainen taikka mies.
Ja tietenkin Jumalan sana  on se, joka  ihmistä lopulta kaikkein voimakkaammin vetää puoleensa.
Olen  hyvin  kiitollinen  uskonnolliselle liikkeelle näistä ja monista muista  esimerkeistä, joilla  kaikkina näinä vuosina  olen voinut  elävöittää opetustani. Olemme  tietenkin etsineet opiskelijoiden kanssa  myös leijonien, rotarien, ammattisotilaiden, NLP- konsulenttien, Tupperwara – naisten, metsästäjien, postimerkkeilijöiden, olutpullon korkkien kerääjien, urheilijoiden, koiranäyttely- konkarien ja junabongareiden piilofunktioita.
Ja olemme havainneet, että siellähän taustalla  pilkottavat Herzbergin  2- faktoriteoria , McClellandin suoriutumismotiivi-teoria ja monet muut mielenkiintoiset jutut. Ja mitä mielenkiintoisempi juttu ihmisellä on mielessä, sen mielikuvituksellisemmat  selitykset  syntyvät, jos ilmifunktioita  joku yrittää raaputtaa. Usein  raaputtaja voi saada   hullun ja hunsvotin maineen itselleen.
ps. 
Kirjoitus on taas ihan puuta heinää, sillä  kaikki se riemastuttava, omituinen ja kummallinen aines, jota työnantaja taas tarjosi lehtorin käyttöön päivän aikana, on käyttökelvotonta. Kaikki tämä   puhtoisten ja viattomien sielujenne  ja lehtorin oman  persoonan suojelemiseksi. 
Mainokset