Kuri ja järjestys

by Michael Tillman


Opetusministeri on palannut hyvin ansaitulta lomaltaan  jälleen  parrasvaloihin.  Meidän muiden töihin palanneiden tavoin hänkin näyttää ryhdistäytyneen. Loman jälkeen akut ja ajatukset ovat latautuneet piripintaan.

Ministeri ehdottaa, että opettajille säädettäisiin laintasolla mahdollisuus puuttua keskustelulla lapsen tai nuoren kasvatukseen. Kasvatuskeskustelulle tulisi esityksen mukaan oikeudellinen perusta ja se voitaisiin käydä työpäivän ulkopuolella, Gustafsson visioi.

Mietin  tässä itsekseni, että haluaisinko / pystyisinkö  tapaamaan  ongelmaopiskelijoiden huoltajia. Mietin sitä, pystyykö / haluaako  peruskoulussa  työtään tekevä  opettaja  tavata  ongelmaoppilaansa  huoltajia  työpäivänsä ulkopuolella ? Ja millä hinnalla ? Ja millä aseistuksella varustettuna ?

En osaa sanoa, kun itse olen haluton.

Sitä vastoin  opetusministerin kaavailema  kurinpitosuunnitelma saa minut ja varmemmin ottamaan asiaan kantaa. Tästä varmasti löytyisi monta kehittämisen  arvoista  näkökulmaa. Mutta tietenkin vasta pienen  jatkokehittämisen  jälkeen.

Jokaiselle koululle pitäisi  säätää sisäpalvelu- kurinpitosuunnitelma ja  erikseen  välitunteja  ja  ulko-opetusta varten ulkopalvelu-kurinpitosuunnitelma. Asiaa valmistelemaan pitää valita  jokaiseen kuntaan  4 vuodeksi kerrallaan poliittisten valtasuhteiden mukaan  painotettu  kunnallinen kurinpito-lautakunta.

Tämän lautakunnan tehtävänä on kokoontua tarpeen vaatiessa aina kun joko opettaja tuo oppilasta koskevan asian  lautakunnan käsittelyyn taikka sitten oppilas  haluaa lautakunnan käsittelevän opettajaa koskevaa  asiaa. Lautakunnan päätöksestä voi  valittaa  hallinto-oikeuteen.

Lautakunnan muihin tehtäviin kuuluu valmistella  etukäteen vuosittaiset kurinpidon toimintasuunnitelmat, määritellä  kurinpitotoimiin johtavat  rikkomukset ja  säädellä asioita koskevia sanktiojärjestelmiä. Lautakunta  valmistelee jokaisesta  toimivuodestaan  kurinpitotilinpäätöksen, jossa tilastollisin  menetelmin  esitettäisiin  kurinpidon ongelma-alueiden  keskeiset muuttujat ja syylliset.

Tämä toiminta  parantaisi nopeasti koulujen  toimintakulttuureita, parantaisi myös  oppimistuloksia ja  samalla selkiyttäisi sitä, ketä ovat hyviä ja ketkä huonoja. Sellaisella tiedolla on aina yhteiskunnassa kovasti käyttöä.
Mainokset