Mikko, ajattelusi ei sytytä

by Michael Tillman

Loistavaa suomalaista sotakirjaa  lainaten voisi nyt todeta, että Mikko Mäenpää, STTK, on menettänyt sen vähänkin järkensä, joka  hänelle luoja on suonut. Hän on tänään ehdottanut, että opiskelijat laitettaisiin opiskelemaan  12 kk vuodessa, ilman lomia ja taukoja. Sillä tavoin voitaisi  saada aikaa kohta insinöörejä, joilla on ikää 21 vuotta ja työelämäkokemusta  0 vuotta. Vielä kun löydettäisiin jostain työnantajia, jotka palkkaisivat tämmöisiä baby-face – tyyppejä.
Mäenpää harrastaa  Wikipedian tietojen mukaan  uintia, mökkeilyä ja elokuvia. Minusta olisi parempi  harrastaa kirjallisuutta, logiikkaa, yhteiskuntaoppia ja filosofiaa. Tai yleensä  järkeilyä.
Mäenpää täyttää elokuussa 58 v. Kokemuksesta tiedän, että tuossa iässä vain ay- liikkeen  työpaikat tarjoavat vapauden  jutella valtakunnan  lehtiin mitä sattuu.
Kun AMK- supistusten jälkeen  Murikka-opiston rehtori  siirtää huomionsa toisen asteen ylikapasiteettiin, STTK voi ryhtyä miettimään, mitä he tekevät  supistusten jälkeen jäljellä olevalla insinöörikoulutuksella. Heillä on nähdäkseni kaksi vaihtoehtoa.
Kaikki valmistuvat insinöörit rekrytoidaan uuteen insinööriliittoon taikka uuteen iloiseen insinööriliittoon. Sen jälkeen  näille Mäenpään  innostamille 12 kk vuodessa opiskelleille ryhdytään opettamaan työllisyysvaroin prosenttilaskua, ihmissuhdetaitoja ja työelämätietoutta. Noin 27 vuoden iässä , em. koulutuksen jälkeen,  on mahdollista joitakin työllistää.
 Jos Mäenpään mielikuvitusrakennelma pysyy kasassa, niin haluanpa nähdä  omin silmin edes yhden esimerkin sellaisesta  ammattikorkeakoulun  tekniikanalan yksikön lehtorista, joka pääsiäisen jälkeen suostuu eväänsä räväyttämään ennen syyskuun  viidettätoistapäivää. Jos taas Mäenpää haluaa, että ryhdytään kahdessa tuurissa  runnomaan  murtolukuja  insinöörien päähän, tuloksena on jotain sellaista, jota en edes halua kuvitella.
Nämä päättäjämme  ovat vieraantumassa todellisuudesta. Edelleen oppilaitosten ja yliopistonkin tehtävä  on kouluttaa ja kasvattaa. Näinä päivinä on lisäksi  usein käynyt ilmi se, että vanhemmat ovat laistaneet  totaalisesti heille  kuuluneen vastuun, joten kaikilla  oppilaitosjaksoilla  on  yhä useammin kerrottava opiskelijoille, että hattu otetaan pois kun mennään syömään ja pilkun paikalle  ei laitetan kirjoitelmissa  ” vittu-sanaa”.
Vaikka tämän  uutisen kohdalla se  kyllä helposti aikuisenkin miehen mieleen juolahtaa.
Mainokset