Tarvitaan ruotsinkielinen hätäkeskus !!!

by Michael Tillman

Tänään tullaan luultavasti purkamaan puolustusvoimien rakenneuudistuspaperi ja aloittamaan uusi selvitys siitä, missä miehiä koulutetaan ja millä kielillä. Luultavasti prosessi on nopea ja aikaan saa sen, että seuraavaksi avataan opetusministerin luotsaamaa rakenneuudistus. Eräät oppilaitokset ovat nimittäin jo nyt ryhtyneet kartoittamaan sitä vaihtoehtoa, että uhattuna olevia insinöörikoulutuspaikkoja voitaisi nopeaan tahtiin muuttaa ruotsinkielisiksi ja sitä kautta saada ne paikat turvattua.

Kuntauudistus joudutaan varmasti myös avaamaan.

Parasta olisi myös se, että entisen sisäministerin hätäkeskusuudistus avattaisiin ja uudelleen harkittaisiin ne paikkakunnat , joille hätäkeskuksia tullaan sijoittamaan. Samalla olisi tarpeellista korjata eräs virhe, joka valmistelussa pääsi tapahtumaan. Uudesta hätäkeskusverkostosta puuttuu kokonaan ruotsinkielinen hätäkeskus.

Nykyisiin hätäkeskuksiin soitetaan milloin milläkin kielellä. Vastaajien on hankala saada selvää esim. Närpiön murteesta. Kun kielellä sönkätään, moni avun tarvitsija ehtii jo kupsahtaa, ennen kuin on saatu selville edes kadunnimeä. Vastaavasti suuri suomenkielisten soittojen määrä voi ruuhkauttaa hätäkeskuksen niin pahoin, että ruotsinkielinen avuntarvitsija joutuu jonotusmusiikin pyörteissä epätoivoon

Tillman ehdottaa, että sellainen hätäkeskus perustettaisiin Dragsvikin kasarmialueelle. Luolan louhintaan päästäisiin varmasti jo kesän kynnyksellä, jos päätös tehtäisi ripeästi. Ruotsinkielinen joukko-osasto siirrettäisiin Upinniemeen.

Tällä järjestelyllä ruotsinkielisen väestönosan turvallisuuspalvelut kasvaisivat ja paranisivat nopeasti ja tehokkaasti. Samalla entinen ministeri Holmlund voisi takautuvasti ottaa asiassa kollektiivisen uhrin aseman itselleen, jotta nykyiset päättäjät voisivat jatkaa puhtaalta pöydältä. Samalla nykyiset päättäjät voisivat tämän sovittelu- ja kompromissiratkaisun pohjalta nauttia suurta itsekunnioitusta ja aikaansaavan valtioneuvoston hehkua.

Mainokset