Oikeudet

by Michael Tillman

Suvereeneilla on oikeus valtaan

viisailla vapailla miehillä

niilläkin on, jotka edistävät

hyveellisiä käytäntöjä

ja oikein järjestettyjä eriarvoisuuksia
Mainokset